Skip to content

Котли Viadrus

VIADRUS U22 D

Котел VIADRUS U 22 D

Котел VIADRUS U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:
- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- По-голяма горивна камера;
- Не изисква висока тяга на комина;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
- Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.
Гориво за uзгаряне: дърва – 14-18 [MJ/kg] ; влажност ² 20%

Секции Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
4 20 60/90 60/90 231 750/1008/545
5 25 60/90 71-78 265 845/1008/545
6 30 60/90 71-78 295 940/1008/545
7 35 60/90 71-78 325 1035/1008/545
8 40 60/90 71-78 358 1130/1008/545
9 45 60/90 71-78 387 1225/1008/545
10 49 60/90 71-78 421 1320/1008/545
Гориво – дърва – влажност от 15% до 25%

Сертификат ISO 9001
Сертификат 14001
Декларация


VIADRUS U22 D

Котел VIADRUS U 22 C

Котел VIADRUS U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:
- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- Не изисква висока тяга на комина;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
- Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
- Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и
обратно.
Гориво за uзгаряне: кокс – 26,0 [MJ/kg]; кафяви въглища – 26-30 [MJ/kg]; размер – 40-60 mm

Секции Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
3 17,7 60/90 75-80 232 689/1008/545
4 23,3 60/90 75-80 257 785/1008/545
5 29,1 60/90 75-80 295 881/1008/545
6 34,9 60/90 75-80 333 977/1008/545
7 40,7 60/90 75-80 371 1073/1008/545
8 46,5 60/90 75-80 409 1169/1008/545
9 52,3 60/90 75-80 447 1265/1008/545
10 58,1 60/90 75-80 485 1361/1008/545
Гориво – дърва, кокс, кафяви въглища

Сертификат ISO 9001
Сертификат 14001
Декларация


VIADRUS-u26

Котел VIADRUS U 26

Котел VIADRUS U 26 е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва). Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти.

ПРЕДИМСТВА:
- Висока надеждност и ефективност;
- Лесно обслужване и поддръжка;
- Избор на необходимата мощност според броя на секциите;
- Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;
- Разтоварваща серпентина.
Гориво за uзгаряне:
кокс – 26,0 [MJ/kg] ;
кафяви въглища – 26-28 [MJ/kg] влажност до 15%, зърненост 24-60 mm
дърва – 14-18 [MJ/kg], влажност ² 20%

Секции Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
3 15.0 60/85 80 218 689/1218/600
4 22.5 60/85 80 258 754/1218/600
5 30.0 60/85 80 298 865/1218/600
6 37.5 60/85 80 348 976/1218/600
7 43.5 60/85 80 398 1087/1218/600
8 50.0 60/85 80 448 1198/1218/600
9 56.0 60/85 80 498 1309/1218/600
10 63.0 60/85 80 548 1420/1218/600
Гориво – дърва, кокс, кафяви въглища

Възможност за монтиране на пелетна горелка от сериите GP

Сертификат ISO 9001
Сертификат 14001
Декларация

КОТЕЛ VIADRUS U22 BASIC

Котел VIADRUS U 22 BASIC е базовата версия на VIADRUS U 22. Разработен за клиенти, които търсят ниска цена, но не за сметка на качеството. Изгаря твърдо гориво /въглища, битов кокс, дърва/ и е предназначен за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа. Терморегулаторът и лостът за регулиране на клапата на димните газове са опция.
ПРЕДИМСТВА:

  • Висока надеждност и ефективност;
  • Лесно обслужване и зареждане през широка врата;
  • Не изисква висока тяга на комина;
  • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло.

КОТЕЛ VIADRUS U22 BASIC

Секции Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
3 17,7 60/90 80 218 683/917/508
4 23,3 60/90 80 258 778/917/508
5 29,1 60/90 80 298 875/917/508
6 34,9 60/90 80 348 971/917/508
7 40,7 60/90 80 398 1067/917/508
8 46,5 60/90 80 448 1163/917/508
9 52,3 60/90 80 498 1259/917/508
10 58,1 60/90 80 548 1355/917/508
Гориво – дърва, кокс, кафяви въглища

Сертификат ISO 9001
Сертификат 14001
Декларация