Skip to content

Котли течно Viadrus

КОТЕЛ VIADRUS G350

Котел Viadrus G 300

Котел Viadrus G 350 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и големи обекти с температура на водата до 115°С, при максимално работно свръхналягане 0,4 MPa.

ПРЕДИМСТВА:

 • Модерно конструирано триходово котелно тяло
 • Дълъг живот на чугуненото тяло – мин. 20 год.
 • Безшумна работа и висока ефективност
 • Командно табло за двустепенна горелка
 • Доставка в сглобен или разглобен вид
 • Доставка с ляво или дясно отваряне на вратата
 • Съвременен дизайн
Брой
секции
Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
4 92,5 70/90 94 402,1 986/1296/800
5 125,0 70/90 94 499,6 1136/1296/800
7 190,0 70/90 94 694,7 1436/1296/800
8 222,5 70/90 94 792,3 1586/1296/800
9 255,0 70/90 94 889,8 1736/1296/800
10 287,5 70/90 94 987,3 1886/1296/800
11 320,0 70/90 94 1084,8 2036/1296/800
Гориво – нафта – 42,65 (MJ/kg) (10180 kcal/kg); природен газ – 33,99 (MJ/m3)


Котел Viadrus G500/700

КОТЕЛ VIADRUS G500/700
Котел Viadrus G500/700 е чугунен, секционен водогреен котел за изгаряне на течно и газообразно гориво. Предназначен е за работа в отоплителни системи на средни и големи обекти с температура на водата до 115°С, при максимално работно свръхналягане 0,4 MPa.

 • Модерно конструирано триходово котелно тяло
 • Дълъг живот на чугуненото тяло – мин. 20 год.
 • Безшумна работа и висока ефективност
 • Командно табло за двустепенна горелка
 • Доставка в сглобен или разглобен вид
 • Доставка с ляво или дясно отваряне на вратата
 • Съвременен дизайн
Брой
секции
Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
10 330,0 70/90 96 1660,0 1762/1240/900
11 400,0 70/90 96 1815,0 1912/1240/900
12 470,0 70/90 96 1977,0 2062/1240/900
13 550,0 70/90 96 2132,0 2212/1240/900
14 650,0 70/90 96 2280,0 2380/1240/900
15 750,0 70/90 96 2430,0 2530/1240/900
Гориво – нафта – 42,63 (MJ/kg) (10180 kcal/kg); природен газ – 35,68 (MJ/m3)