Skip to content

КОТЕЛ BOSH Solid 5000W

КОТЕЛ BOSH Solid 5000W
Пиролизният принцип, по който работят котлите от серия Solid 5000W, пести гориво и дава своя принос към опазване на околната среда чрез ниски вредни емисии. Котлите могат да бъдат монтирани индивидуално или в комбинация с друго отоплително съоръжение. При нужда от битова топла вода може да бъде свързан към бойлер с индиректно подгряване.
ПРЕДИМСТВА:

  • Възможност за изгаряне на цели дървесни трупи до 50см.;
  • Допълнителна сигурност чрез вградена серпентина за защита от прегряване;
  • Лесно почистване поради малкото количество пепел;
  • Управляващо табло за регулиране на вентилатора и циркулационната помпа в зависимост от температурата на котелната вода;
  • Изолирането на камерата с керамичен материал гарантира много добро задържане на топлината и улеснява оптималното изгаряне на дървесината.
Тип Топлинна
мощност
кW
T вх/изх ºС Ефект.
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
SFW 26 HF 26 65/96 78 350 853/1257/623
SFU 24 HNS 7-24 65/95 78 375 803/1322/683
SFU 27 HNS 8-27 65/95 78 410 903/1322/683
Гориво – дърва с влажност до 20%

Сертификат
Декларация