Skip to content

Пелетни горелки

Пелетни горелки GP – II генерация

Пелетни горелки GP - II генерация
Пелетните горелки GP 20+/25 kw, GP 20+/32 kw и GP 45/45 kw са предназначенa за изгаряне на дървесни пелети ф 6 и ф 8 mm с категория : A, AB, B (съгласно методиката, разработена и прилагана от фирма ЕРАТО);
Могат да бъдат монтирани на вече инсталирани водогрейни котли и други съоръжения. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите й по удобен за потребителя начин.
ПРЕДИМСТВА:

 • горелката е предназначена да оползотворява биомаса, което я прави екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда;
 • служи за замяна на горивото на котли, който оползотворяват фосилни горива – нафта, газ, въглища;
 • лесно се монтира на котли, който са с ръчно зареждане на твърдо гориво – въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация;
 • горелката е автоматизирана и предоставя комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива (например течно или газообразно гориво) което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат;
 • горелката е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото;
 • автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
 • опростен монтаж и настройка на горелката, което ускорява работата на инсталатора;
 • възможност за оползотворяване на биомаса във вид на пелети (дървесни пелети), изсушени костилки от череши и др., съгласно изискванията, посочени в таблица за характеристиките на горивото;
 • висока ефективност;
 • ниски вредни емисии;
 • автоматично подаване на гориво от бункер, който се изгражда съобразно локалните условия (не е приложен към комплектацията на горелката);
 • опростена поддръжка и обслужване;
 • минимални експлоатационни разходи;
Тип Диапазон на регул. на топл. мощност кW Номин. мощност кW Среден разход
кг/ч
GP 20+/25, GP25 5-25 25 3,6
GP 20+/32, GP32 16-32 32 4,7
GP45 10-45 45 7,0
Гориво – дървесни пелети ф6 и ф8 мм, клас А,АВ,В

Пелетни горелки GP – III генерация

Пелетни горелки GP - III генерация

GP25, GP32, GP45 – с обновен дизайн и външна клапа за настройка на свежият въздух

Тип Диапазон на регул. на топл. мощност кW Номин. мощност кW Среден разход
кг/ч
GP 25 5-25 25 3,6
GP 32 5-32 32 4,7
GP45 10-45 45 7,0
Гориво – дървесни пелети ф6 и ф8 мм, клас А,АВ,В

Пелетни горелки GP – IV генерация

Пелетни горелки GP - IV генерация

Тип Диапазон на регул. на топл. мощност кW Номин. мощност кW Среден разход
кг/ч
GP 25 7-25 25 3,6
GP 32 10-32 32 4,7
Гориво – дървесни пелети ф6 и ф8 мм, клас А,АВ,В