Skip to content

Котли на пелети

КОТЕЛ DakonEra с пелетна  горелка GP – II генерация

Водогреен пелетен котел DakonERA

Водогрейните котли на пелети DakonEra са подходящи за отопление на малки битови и фирмени обекти като използват за гориво дървесни пелети.
Котелът е окомплектован с автоматизирана пелетна горелка GP – II генерация, осигуряваща автоматизиран процес на горене. Като гориво използват дървесни пелети ф6-8 мм.

ПРЕДИМСТВА:

  • Предлагат се в две изпълнения: за ляв монтаж на горелката и за десен монтаж;
  • Възможност за свързване на стаен термостат / седмичен програматор /;
  • Атрактивна цена и ниски експлоатационни разходи
  • Компактно управление, интерфейсно табло, изнесени конектори
  • Гарантира много по-добър топлинен комфорт за клиента;
  • Висока надежност и ефективност
  • Ниски вредни емисии
  • Интегрирани защити за безопастност, безшумна работа
Тип Номин.
мощност
кW
Раб.
налягане
bar
КПД
%
Маса
кг
Д/В/Ш
мм
Пакет DakonEra 18 15 2.5 89 160 770/883/631
Пакет DakonEra 25 25 2.5 89 180 770/964/1030
Пакет DakonEra 30 30 2.5 89 190 770/1045/1030
Гориво – дървесни пелети ф6 и ф8 мм, клас А, АВ, В

Пакет DakonEra може да се поръча и с пелетни горелки от серията Erato GP – III и IV генерация.

VIADRUS-u22VIADRUS-u26

Котел VIADRUS U22/U26 в комплект с пелетна горелка GP20+

Котлите на пелети са чугунени, секционни, водогрейни, разработени за изгаряне на твърди горива / дърва, въглища, битов кокс /. Предназначен е за работа в отоплителни инсталации и системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 0С, при максимално работно налягане от 0,4 МРа. Котелът е окомплектован с пелетна горелка от серията GP20, предназначена за изгаряне на дървестни пелети / ф6-ф8мм /.

Топлинна мощност от 15 kW до 46 kW


BOSH Solid 2000B

КОТЕЛ BOSH Solid 2000B с пелетна горелка GP II генерация

Котлите са стоманени, водогрейни, разработени за изгаряне на твърди горива / дървесина или въглища /. Предназначен е за работа в отоплителни инсталации и системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 95 0С, при максимално работно налягане от 0,25 МРа. Котелът е окомплектован с пелетна горелка от серията GP20 предназначена за изгаряне на дървестни пелети / ф6-ф8мм /.
Топлинна мощност от 6 kW до 45 kW