Skip to content

Котли на биомаса

Стоманени котли тип MARINA

MARINA CS, CSA, CSI – Италия

Мощности от 20 kW до 950 kW

Котлите тип MARINA са стоманени, произвеждащи топла вода за отопление и санитарни нужди. Предназначени са за изгаряне на биомаса. Те са с автоматично горивоподаващо устройство, пожаробезопасна система, пепелопочистващо устройство. Подходящи са за отопление на обществени сгради, индустриални и селскостопански обекти. Котлите CS и CSA са с триходов димоотвод.

Моделите CS изгарят пелети, костилки от плодове, костилки от маслини и др. Котлите с мощност до 100 kW включително се доставят с табло, осигуряващо автоматично запалване и регулация на мощността, а останалите – с електромеханично табло за управление.

Моделите CSA изгарят дървени стърготини, талаш, дървесен чипс, пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др. Всички мощности се доставят с електромеханично табло за управление.

Моделите CSI изгарят пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др. Котлите с мощност до 100 kW включително се доставят с табло, осигуряващо автоматично запалване и регулация на мощността, а останалите – с електромеханично табло за управление.

ПРЕДИМСТВА:

  • Екологично чисто гориво
  • Възможност за изгаряне на гориво с голяма влажност
  • Система за управление на мощността
  • Защита на ел. двигателите
  • Защита от обратно горене
Тип Ном. мощност Мощност на горивната камера Димоотвод Обем на бункера Присъеди-нителни размери Дължина Височина Ширина
(kW) (kW) (mm) (I) (mm) (mm) (mm)
CS-25 25 29 ø 200 170 1″ 1/2 1450 1350 700
CS 40 40 47 ø 200 170 1″ 1/2 1450 1350 700
CS 60 60 71 ø 200 170 1″ 1/2 1450 1350 700
CS 80 80 94 ø 200 170 1″ 1/2 1450 1350 700
CS 90 100 115 ø 250 170 2″ 1450 1350 700
CS 130 130 154 ø 300 400 2″ 1/2 2900 1760 970
CS 180 180 218 ø 300 400 2″ 1/2 3000 1760 970
CS 230 230 271 ø 300 400 2″ 1/2 3000 1760 970
CS 300 300 353 ø 350 650 3″ 4050 2300 1250
CS 400 400 471 ø 350 650 3″ 4050 2300 1250
CS 500 500 589 ø 350 650 3″ 4050 2300 1250
CS 650 650 765 ø 450 950 4″ 5050 2610 1500
CS 800 800 942 ø 450 950 4″ 5050 2610 1500
CS 950 950 1118 ø 450 950 4″ 5050 2610 1500