Skip to content

Вентилация

Проектираме, изработваме, доставяме и изграждаме вентилационни инсталации на битови помещения, офиси, промишлени халета и сервизи, ресторанти и кухни, гаражи и магазини.

Вентилационни инсталации

Изработваме въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни и фасонни на европрофил.

Въздухоотвод

Въздуховоди от поцинкована ламарина кръгли спиралнонавити и фасонни части.

Кръгъл въздухоотвод

Изготвяме проекти и технически документации на вентилационни инсталации.

Проекти

Доставя и монтира всякакви видове съоръжения за въздухоразпределение.

  • Вентилатори за бита, покривни, канални, боксове
  • Шумозаглушители – правоъгълни и кръгли
  • Вентилационни решетки, правоъгълни, кръгли, фасадни, квадратни
  • Въздушни филтри и НЕРА филтри
  • Топлоизолации
  • Подвижни и неподвижни жалузийни решетки
  • Канални електро-нагреватели и водни топлообменници
  • Рекуператори въздух – въздух
  • Климатични камери, общообменни въздушни блокове