Skip to content

Пелетни горелки

Пелетната горелка GP20 e предназначенa за изгаряне на пелети от дървесина ф 6 mm. Може да бъде монтирана на различни водогрейни котли.

Котли на пелети

Котел VIADRUS U22/U26 в комплект с пелетна горелка GP20+. Котлите са чугунени, секционни, водогрейни, разработени за изгаряне на твърди горива / дърва, въглища, битов кокс.

Пелетни камини

Пелетна камина Renaissance Мощност – 4,6-13,0 kW е пелетна камина с вграден водогреен топлообменник и топловъздушна секция. Осигурява комфорт и уют на апартаменти.